HelpAge Cambodia

អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាគឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ក្នុងស្រុកធ្វើការងារ ដើម្បីធានាថាមនុស្សចាស់គ្រប់រូបទទួលបានភាពថ្លៃថ្នូរ ពេញលេញមានភាព សកម្មសុខភាពល្អ និង រស់នៅដោយប្រកបដោយ សុវត្តិភាព។