HelpAge Cambodia

នាអំឡុងឆ្នាំ ២០១៣​ អត្រានៃការចូលរួមពលកម្មការងាររបស់មនុស្សចាស់ នៅចន្លោះអាយុពី ៦០ឆ្នាំ ដល់ ៦៤ឆ្នាំ មាន ៤៨.៦% និង ២១% នៃមនុស្សចាស់ទូទាំងពិភពលោកដែលមានអាយុចាប់ពី ៦៥ឆ្នាំឡើង