HelpAge Cambodia

អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា និងសមាគមសហព័ន្ធមនុស្សចាស់ស្រុកបាណន់ បានប្រារព្ធខួបលើកទី ១៨ “ទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជា -ទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ ១តុលា” នៅសាលាស្រុក បាណន់